ระบบรับนักเรียน โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารจากโรงเรียน

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทที่รับ สถานะ วันที่เปิด วันที่ปิด
นักเรียนใหม่ ปิดรับสมัคร - -
นักเรียนโควตา ปิดรับสมัคร - -
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ห้องเรียนพิเศษ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ม.1 4 มีนาคม 2566 / สอบสัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2566 , ม.4 5 มีนาคม 2566 6 มีนาคม 2566 11 มีนาคม 2566 11 มีนาคม 2566
ความสามารถพิเศษ 11 - 12 มีนาคม 2566 ม.1 15 มีนาคม 2566 (สอบแยกห้อง 25 มีนาคม 2566) ม.4 16 มีนาคม 2566 (สอบแยกห้อง 26 มีนาคม 2566) ม.1 16 มีนาคม 2566, ม.4. 17 มีนาคม 2566 ม.1 29 มีนาคม 2566, ม.4 30 มีนาคม 2566 ม.1 1 เมษายน 2566, ม.4 2 เมษายน 2566
สอบคัดเลือก 11 - 15 มีนาคม 2566 ม.1 25 มีนาคม 2566, ม.4 26 มีนาคม 2566 ม.1 29 มีนาคม 2566, ม.4 30 มีนาคม 2566 ม.1 29 ,มีนาคม 2566, ม.4 30 มีนาคม 2566 ม.1 1 เมษายน 2566, ม.4 2 เมษายน 2566
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 567 267 300 240
มัธยมศึกษาปีที่ 4 251 104 147 163
นักเรียนโควตา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 818 371 447 403

สรุปการรับสมัครนักเรียนแยกรายวัน

ประเภท

ประเภท